RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Apsolutna nadležnost suda

Predmet: Član udruge ima pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava članstva u udruzi.

Broj presude: Rev 241/2013-2

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Stoga je odgovor na predmetno postupovnopravno pitanje da član udruge kojem je članstvo u udruzi prestalo odlukom udruge koja je protivna statutu udruge, ima pravo na sudsku zaštitu povrijeđenog prava člana udruge predviđenog statutom udruge.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)