Bitna povreda odredaba parničnog postupka


Predmet: Bez obzira jesu li isprave na temelju kojih je predloženo određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave to i bile u smislu odredbe Ovršnog zakona, kada je javni bilježnik donio rješenje na temelju vjerodostojne isprave u kome je sadržan platni nalog kojim je naložena isplata utuženog iznosa, a povodom prigovora tužene zahtjev iz platnog naloga prešao u parnicu, onda je pravilna ocjena da odlučivanjem o izdanom platnom nalogu u prvostupanjskoj presudi nije počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka.

Broj presude: Rev 4734/2019-2, od 6. listopada 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Dana 1 rujna 2019 stupio je na snagu zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 70 19 dalje ZID ZPP Odredbom čl 117 st 1 tog Zakona propisano je da postupci pokrenuti prije stupanja na snagu tog Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 pročišćeni tekst 25 13 i 89 14 odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske Prema odredbi stavka 4 tog članka iznimno od odredbe stavka 1 tog članka odredbe ovog Zakona o reviziji primjenjivat će se i na sve postupke u tijeku kojima do stupanja na snagu ovog Zakona nije donesena drugostupanjska odluka Kako je pobijana drugostupanjska presuda donesena 28 kolovoza 2019 dakle prije stupanja na snagu ZID ZPP to se o reviziji protiv te presude ima odlučivati primjenom odredbi Zakona o parničnom postupku koje su bile na snazi prije donošenja ZID ZPP konkretno primjenom odredbe čl 382 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu