RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Bjanko zadužnica – stjecanje bez osnove

Predmet: Može se proglasiti nedopuštenom izravna naplata samo one tražbine za koju nije izvršen prijenos novčanih sredstava s računa dužnika. Kada je prijenos izvršen, ovršenik može svoja prava ostvarivati protuovrhom ili tužbom zbog stjecanja bez osnova.

Broj presude: Gž-71/2019-2, od 4. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Nastavno, valja ukazati da je iznos od 92.001,72 kn, koji je već naplaćen po bjanko zadužnici br. Ov-6839/…. nije od značaja za ovaj spor, jer se može proglasiti nedopuštenom izravna naplata samo tražbine za koju nije izvršen prijenos novčanih sredstava s računa dužnika. Kada je prijenos izvršen, kao u ovom slučaju, ovršenik – sada vjerovnik, može svoja prava ostvarivati protuovrhom ili tužbom zbog stjecanja bez osnova (čl. 1111. Zakona o obveznim odnosima/05.), koju tužbu je ovršenik i podnio 20. studenog 2015. (P-...).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)