Webinar
Bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust

5. studenoga 2021. webinar "Naknade za vrijeme bolovanja te rodiljnog i roditeljskog dopusta"


Mjesto Vrijeme održavanja
web5. studenoga 2021. (petak) u 10:00 sati

U okviru neograničene solidarnosti obveznoga zdravstvenog osiguranja radnika, obrtnika, poljoprivrednika, slobodnih zanimanja te ostalih obveznih osiguranika zdravstvenog osiguranja, osiguranici stječu pravo ne samo na zdravstvenu zaštitu nego i pravo na nadoknadu plaće odnosno primitaka za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, poroda, roditeljstva, izolacije zbog pojave zaraze, kao što je sada COVID-19, te u ostalim posebnim slučajevima.

Poseban je zadatak na knjigovođama u svladavanju tehničkog dijela koji se odnosi na podnošenje izviješća HZZO-u i Poreznoj upravi uz posebne specifičnosti iskazivanja podataka na Obrascu JOPPD da bi osiguranik ostvario načelno propisana prava. Sve navedeno predmet je ovog webinara.

Program:

Temeljne odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Tko su obvezni osiguranici zdravstvenog osiguranja
 • Osnovice na koje se plaćaju doprinosi
 • Koji osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i naknadu za vrijeme bolovanja, a koji samo pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Naknade plaće za vrijeme bolovanja radnika
 • Koji su primitci sastavni dio osnovice za utvrđivanje naknade
 • Utvrđivanje naknade koja tereti poslodavca
 • Utvrđivanje naknade koja tereti HZZO
 • Utvrđivanje i način isplate naknade koja u dijelu mjeseca tereti poslodavca, a u ostalom dijelu tereti HZZO
 • Iskazivanje podataka u Potvrdi o plaći – propisana Tiskanica R1
 • U kojim je slučajevima poslodavac obvezan isplatiti naknadu te zatražiti refundaciju od HZZO-a, a u kojima naknadu isplaćuje HZZO od prvog dana
 • Ograničenje isplate naknade
 • Pravo radnika na naknadu u slučaju prestanka ugovora o radu
 • Specifičnost utvrđivanja naknade u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Iskazivanje podataka na obrascima JOPPD u pojedinim slučajevima
 • Kada se bez prekida može koristiti pravo na jednaku naknadu u slučaju promjene dijagnoze bolesti, u slučaju prekida bolovanja i nastavka bolovanja zbog iste dijagnoze.

Temeljne odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rač. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Pravo na rodiljni dopust
 • Utvrđivanje naknade za rodiljni dopust
 • Prenošenja prava korištenja rodiljnog dopusta na drugog roditelja
 • Pravo na roditeljski dopust
 • Raspodjela prava na korištenje roditeljskog dopusta
 • Korištenje prava na rodiljni i roditeljski dopust radom u polovini radnog vremena
 • Svote naknada za roditeljski dopust
 • Pravo roditelja na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta
 • Stanka za dojenje
 • Pravo roditelja na dopust i naknadu za vrijeme njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • Utvrđivanje naknade za sve navedene slučajeve i iskazivanje podataka na Obrascu JOPPD
 • Produženo korištenje jednake naknade u slučaju nastavljanja korištenja prava

Naknade za bolovanje i rodiljni dopust obrtnika i ostalih slobodnih zanimanja
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

 • Pojam samostalnog osiguranika
 • Osnovice te način i rokovi obračuna doprinosa
 • Utvrđivanje naknade za vrijeme korištenja spriječenosti za rad, rodiljnog i roditeljskog dopusta
 • Potvrda o osnovicama
 • Iskazivanje podataka u Obrascu JOPPD

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  5. studenoga 2021. (petak).

Početak: u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena: 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
5. studenoga 2021. webinar "Naknade za vrijeme bolovanja te rodiljnog i roditeljskog dopusta"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

CETIA