RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Bračna stečevina

Predmet: Pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da predmetne nekretnine predstavljaju bračnu stečevinu stranaka, jer su stečene tijekom trajanja bračne zajednice i zajedničkim radom i sredstvima stranaka.

Broj presude: Gž Ob-50/2019-2, od 24. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Tužiteljica je prema pravilnom zaključku prvostupanjskog suda imala saznanja da su sporne nekretnine dijelom plaćene sredstvima pribavljenim kreditom čije je vraćanje osigurano založnim pravom na tim nekretninama i sa time se složila. Pravilno je prvostupanjski sud smatrao da je tužiteljica imala dovoljno vremena da svoje pravo na predmetnim nekretninama upiše u zemljišne knjige, odnosno izvrši zabilježbu tog prava, što nije učinila, već je tek nakon osam godina od kupovine tih nekretnina i po pokretanju ovršnog postupka tražila utvrđenje svog prava suvlasništva. Slijedom navedenog pravilno je prvostupanjski sud smatrao da je u konkretnom slučaju prvotuženik postupao savjesno, za razliku od tužiteljice.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)