Bračna stečevina


Predmet: Korištenje nadstojničkog stana je usko vezano uz izvršavanje sadržaja nadstojničkog posla u zgradi zbog čega se ugovor o korištenju takvog stana i prava koji iz njega proizlaze ne mogu izjednačiti sa sadržajem stanarskog prava kao prava sui generis.

Broj presude: Gž Ob-392/2021-2, od 14. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Prema odredbi čl 2 st 1 Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Narodne novine broj 22 2006 u daljnjem tekstu ZPSN osoba koja se do 5 studenog 1996 na temelju valjane pravne osnove uselila u stan namijenjen za nadstojnika stambene zgrade i u njemu stalno stanuje stupanjem na snagu tog Zakona stječe pravo na kupnju tog stana a stavkom 3 je propisano da se valjanom pravnom osnovom za useljenje u nadstojnički stan smatra ugovor o obavljanju nadstojničkih poslova Prema odredbi članka 2 stavak 1 ZPSN a osoba koja se do 5 studenog 1996 na temelju valjane pravne osnove uselila u stan namijenjen za nadstojnika stambene zgrade i u njemu stalno stanuje stupanjem na snagu tog Zakona stječe pravo na kupnju tog stana a stavkom 3 je propisano da se valjanom pravnom osnovom za useljenje u nadstojnički stan smatra ugovor o obavljanju nadstojničkih poslova Iz navedene odredbe jasno proizlazi tko su ovlaštenici prava na otkup nadstojničkog stana a to je osoba koja je sklopila ugovor o obavljanju nadstojničkih poslova nadstojnik zgrade i koja je na toj osnovi uselila u stan Imovina ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu