RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primjer prikaza odabranih tema društvene kategorije u nefinancijskom izvještaju

rrif - 4.2019, str. 45

Smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 116
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)