RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primjer prikaza odabranih tema društvene kategorije u nefinancijskom izvještaju

rrif - 4.2019, str. 45

Smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 116

Poslovanje s mjenicama

rrif - 6.2017, str. 19

Izvještavanje o nefinancijskim informacijama prema novom Zakonu o računovodstvu i Direktivi 2014/95/EU

rrif - 12.2015, str. 46

Pravo glasa stečajnih vjerovnika i ovlast za sazivanje skupštine vjerovnika

pip - 11.2008, str. 57

Turistička zemljišta i njihova pravna sudbina

pip - 4.2008, str. 51

O čl. 47. Zakona o privatizaciji - sudska praksa

pip - 3.2007, str. 43

Dostava u parničnom i ovršnom postupku - prijedlog de lege ferenda

pip - 11.2006, str. 42

Zaključak arbitražnog suda i pravni lijekovi protiv njega

pip - 2.2005, str. 55

Stjecanje vlastitih dionica - ništavost i posljedice

pip - 6.2004, str. 25

Može li se odrediti privremena mjera protiv zadužnice

pip - 2.2004, str. 50

Postoji li još uvijek fiducijarno vlasništvo

pip - 12.2003, str. 77

Tužba radi utvrđivanja tražbine osporene u stečaju - koga tužiti

pip - 11.2003, str. 19

Nematerijalna šteta i zatezne kamate

pip - 9.2003, str. 65

Otpremnina i stečajni postupak

pip - 7.2003, str. 41

Ugovor o jamstvu u kontekstu pobijanja pravnih radnji

pip - 6.2003, str. 35

O dvije tužbe stečajnog prava

pip - 10.2002, str. 48

Fiducijarno vlasništvo na pokretninama i stjecanje prava trećih osoba (pitanje publiciteta)

pip - 5.2002, str. 33

Porezni prekršaji i postupak za njihovo utvrđivanje

pip - 7.1999, str. 39

Oporezivanje igara na sreću i zabavnih igara

pip - 2.1999, str. 34
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)