Cesija i postavljanje tužbenog zahtjeva


Predmet: Obzirom da je tužitelj nakon ustupanja tražbine (cediranjem) prestao biti vjerovnik tuženika, pa više ne može zahtijevati da se sporno potraživanje njemu isplati, upravo je iz tih razloga svojim konačno postavljenim tužbenim zahtjevom i tražio od suda da naloži tuženiku da predmetno potraživanje umjesto njemu, sada isplati društvu E. M. d.o.o., kao primatelju ustupljene tražbine.

Broj presude: 5 Gž-252/2021-2, od 12. svibnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Postupak je započeo podnošenjem prijedloga za ovrhu tužitelja kao ovrhovoditelja povodom kojeg je javni bilježnik donio rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv 29 20 od 27 siječnja 2020 kojim je naloženo tuženiku namiriti tražbinu tužitelja sa zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupka a po prigovoru tuženika na rješenje o ovrsi prvostupanjski je sud rješenje o ovrsi stavio izvan snage te je ukinuo provedene radnje i nastavio postupak kao u povodu prigovora protiv platnog naloga Tužitelj je podneskom od 15 srpnja 2020 izvijestio sud da je svoje potraživanje prema tuženiku iz ovog predmeta prenio na trgovačko društvo E M d o o Z temeljem ugovora o cesiji od 16 ožujka 2020 te je tužbenim zahtjevom zatražio da sud presudom naloži tuženiku da utuženi iznos isplati u korist navedenog trgovačkog društva Prvostupanjski je sud ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu