RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2000
 • Članak:Sastavljanje temeljnih financijskih i drugih izvješća trgovačkih društava za 1999
 • Stranica:4.
 • Autor/i:Prof. dr. sc. Mladen HABEK
  Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
  Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
  Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
  Dr. sc. Vlado MARKOVAC
  Akademik Vladimir STIPETIĆ
  Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
  Prof. dr. sc. Vilim GORENC
  Mr. sc. Branko PARAĆ, dipl. oec.
  Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
  Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
  Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
  Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
  Mr. sc. Ivan PARAĆ, ovl. rev.
  Mr. sc. Ninoslav ŠIMUNOVIĆ
  Mr. sc. Darko NESEK
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)