Tajno društvo, mezzanini kapital

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Tajno društvo, mezzanini kapital
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Tajno društvo nastaje obveznopravnim ugovorom između tajnog člana društva i trgovačkog društva na temelju kojega tajni član ulaže u trgovačko društvo, odnosno u javnog člana društva te tako stječe pravo sudjelovanja u dobitku ili gubitku toga društva, a pritom nije nositelj nikakvih prava i obveza prema trećima. Tajno društvo se ne upisuje u sudski registar. Ulog tajnog društva može biti u novcu, stvarima i pravima koja se mogu izraziti u novcu. U ovom članku autor takav način ulaganja u društvo naziva hibridnim financiranjem, te pojašnjava prednosti i nedostatke takvog načina financiranja, s poreznog i bilančnog motrišta u RH s osvrtom na praksu u R. Austriji.
  1. Uvod
  2. Općenito
  3. Karakteristike hibridnog financiranja
  4. Tipično i atipično tajno društvo
  5. Prednosti tajnog društva
  6. Problematika tajnog društva
  7. Moguća rješenja za hrvatsku porezno-pravnu praksu
  8. Bilančno iskazivanje udjela u dobitka i gubitku
  9. Prijava uplate/isplate uloga, kamata i udjela u dobitku tajnog člana Hrvatskoj narodnoj banci
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo, #Pravo, #ZTD