Prestanak rada u državnoj službi

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Prestanak rada u državnoj službi
Stranica:
10.
Autor/i:
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o državnim službenicima kao načini prestanka državne službe predviđeni su sporazum, otkaz, istek roka ili drugi načini propisani posebnim zakonom. Autorica u ovom članku detaljno i pregledno pojašnjava sve ove načine prestanka državne službe.
Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #UpravnoPravo