Institut revizije u području socijalnih prava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Institut revizije u području socijalnih prava
Stranica:
34.
Autor/i:
Autori: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Meri DOMINIS HERMAN, dipl. iur.
Sažetak:
Ovaj se članak odnosi samo na postupovni institut redovite revizije predviđen posebnim normama pojedinih zakona, a ne bavi se revizijom u širem smislu, kakvu na neki način predviđa primjerice Zakon o socijalnoj skrbi kojim se propisuje da centar za socijalnu skrb preispituje povremeno, a najmanje jedanput godišnje postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava na socijalnu skrb i ako promijenjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb to zahtijevaju donosi novo rješenje (čl. 154.). Nisu uključeni ni oblici revidiranja stručnih mišljenja institucionaliziranih tijela vještačenja, a propisani pojedinim zakonima, jer je (bez obzira na motiv i cilj zakonodavca) u tim slučajevima riječ o kontroli pravilnosti stručne ocjene relevantnih medicinskih činjenica, što je nadležnom tijelu tek podloga za utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje odluke o pravu.
  1. Uvod
  2. Razmatranje pojedinih odredaba zakona
  3. Ovlasti revizijskoga tijela
  4. Rokovi
  5. Fikcija o danoj suglasnosti
  6. Učinak presude donesene u upravnom sporu kojom je poništeno revizijsko rješenje
  7. Isključenje upravnog spora
  8. Sudska praksa
  9. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo