O čl. 47. Zakona o privatizaciji - sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
O čl. 47. Zakona o privatizaciji - sudska praksa
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom radu autor razmatra odredbu čl. 47. Zakona o privatizaciji, o kojem se već u stručnoj literaturi i ranije dosta pislo. U ovome se članku ponovno razmatra ta tematika, ali prvenstveno s aspekta recentne sudske prakse domaćih sudova.
  1. Uvod
  2. O značenju pretvorbe poduzeća na stjecanje vlasništva na nekretninama
  3. Zaključak
Hashtags: