Načini odlučivanja u EU ciljani na izgradnju EU kao prostora slobode, sigurnosti i pravde

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Načini odlučivanja u EU ciljani na izgradnju EU kao prostora slobode, sigurnosti i pravde
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Kristian TURKALJ, dipl. iur.
Sažetak:
Cilj Europske unije je izgradnja EU kao prostora slobode, sigurnosti i pravde. Postavljeni cilj ima korijene u različitim oblicima suradnje država članica Europske zajednice na području pravosuđa i unutarnjih poslova. Materija europskog pravosuđa i unutarnjih poslova desetljećima se razvija la izvan institucionalnog okvira EZ-a. Tek je osnivanjem EU te kasnije usvajanjem Tampere programa došlo do njegove institucionalizacije i dinamičnog razvoja te podizanja na razinu jedne od politika EU. U ovome se članku razmatraju postupci donošenja odluka na području pravosuđa i unutarnjih poslova te međusobni odnosi između glavnih tijela u tim postupcima. Poznavanje analiziranog procesa odlučivanja te njegovih glavnih čimbenika ima osim teoretske i praktičnu vrijednost, budući da se upravo kroz procese odlučivanja promoviraju i štite različiti interesi. Može se raditi o interesima pojedinaca, različitih interesnih skupina, pa i država. Kako EU politika pravosuđa i unutarnjih poslova ima sve značajnije vanjskopolitičke elemente, sve više odluka koje se donose na razini EU ima izravnih učinaka i na treće države, uključujući među njima i Hrvatsku.
  1. Uvod
  2. Preteče današnje EU politike na području pravosuđa i unutarnjih poslova
  3. Promjene sustava odlučivanja - od jednoglasnosti do odlučivanja kvalificiranom većinom
  4. Sustav odlučivanja na području pravosuđa i unutarnjih poslova predviđen ugovorom iz Nice
  5. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU