RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2007
  • Članak:Nabava dugotrajne imovine
  • Stranica:93.
  • Autor/i:Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

  1. Dan je predujam uz koji su nastale tečajne razlike
  2. Imovinu nabavlja obveznik pdv-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)