RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRiF, br. 2/07., str. 176. do 183. objavili smo članak o ovlastima nadzornog odbora u utvrđivanju financijskih izvješća. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s razradom ove tematike pojašnjavanjem pitanja vezanih uz način rada nadzornog odbora dioničkog društva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)