RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 2/07., str. 84. do 89. objavili smo članak o razvoju zaštite potrošača u pravu EZ-a i razlozima koji su doveli do usvajanja novog pristupa u uređenju predmetne politike. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s razmatranjem ove teme na način da se u članku obrađuju pitanja vezana uz međunarodnu nadležnost za potrošačke sporove u europskome pravu.

  1. Uvod
  2. Polje primjene odredaba o nadležnosti za potrošačke sporove
  3. Kriteriji za zasnivanje nadležnosti
  4. Sporazum o nadležnosti
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)