RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o općem upravnom postupku prema sada važećem Zakonu o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. i 103/96.) treba osigurati ravnotežu između zahtjeva za objektivnim i brzim odlučivanjem s jedne, te zaštite prava i legitimnih interesa pojedinaca koji sudjeluju u postupku s druge strane. U članku se daje prikaz osnova za izradu novog Zzakona o općem upravnom postupku republike Hrvatske iz smjernica koje je usvojila vlada Republike Hrvatske.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)