RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 6.2007
  • Članak:Zabluda u obveznom pravu
  • Stranica:12.
  • Autor/i:Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Sažetak:

Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. No, ponekad ne postoji stvarna suglasnost ugovornih stranaka, stoga svaki pravni poredak dopušta zainteresiranoj osobi da pod određenim uvjetima dokazuje da nije postojala ta suglasnost.Pravno relevantni slučajevi mana volje bili su uređeni u čl. 60. do 66. Zakona o obveznim odnosima iz 1991. godine (Nar. nov., br. 53/91., 73., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01., dalje: ZOO 1991), a u ZOO-u iz 2005 godine(Nar. nov., br. 35/05., dalje: ZOO 2005.) sadržani su u čl. 279. do 285., s tim da su bitno izmijenjene samo odredbe u pogledu zablude, pa se stoga u ovom članku analiziraju odredbe o zabludi u skladu s novim ZOO-om.

  1. Uvodne napomene
  2. Zabluda općenito
  3. Bitni elementi zablude
  4. Učinak zablude
  5. Napuštanje neskrivljenosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)