RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Zakonu o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) i Zakonu o gradnji (Nar. nov., br. 175/03. i 100/04.) kao i u njihovoj provedbi, uočena je manjkavost, odnosno neprimjerenost određenih instrumenata na području urbanističkog i prostornog planiranja i gradnje te neodgovarajući način njihove povezanosti, kao i nedostatak instrumenata za upravljanje i uređenje građevinskog zemljišta u naselju. Posljedice toga u odnosu na građane i druge korisnike prostora su višestruke, a što zajedno s drugim razlozima uzrokuje neracionalno korištenje prostora RH, te njezin otežani društveni i gospodarski razvitak. Takvo stanje stvari kao i potreba daljeg približavanja nacionalnoga zakonodavstva europskoj pravnoj stečevini u području prostornog uređenja i gradnje iziskuje donošenje novog zakona. Zato je Vlada Republike Hrvatske 9. svibnja 2007. radi rasprave i donošenja u Hrvatski sabor uputila Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i gradnji1, koji bi, kako je to u istom predloženo, trebao stupiti na snagu 1. listopada 2007.

  1. Novi koncept
  2. Sadržaj Zakona
  3. Opće odredbe
  4. Prostorno uređenje
  5. Gradnja
  6. Nadzor
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)