RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U posljednjih nekoliko desetljeća medicinsko pravo postoji i afirmiralo se kao zasebna disciplina pravne znanosti i kao zasebna grana prava. Ono obuhvaća sve pravne aspekte zdravstvenih djelatnosti, sve subjekte, odnose i postupke za koje pravo vezuje određene pravne učinke, odnosno prava i/ili obveze. Medicinsko pravo je skup raznorodnih pravila koja pripadaju različitim granama prava, a zajedničko im je da uređuju odnose u obavljanju zdravstvene djelatnosti.Kako je riječ o grani prava koja je u nas kao samostalna pravna disciplina tek u začetku, autor je u radu nastojao pojmovno i sadržajno pojasniti naziv "medicinsko pravo", osobito u odnosu prema nazivu "zdravstveno pravo", te ukazati i na sadržaj, pravne izvore i temeljna načela medicinskog prava.

  1. Pojam i sadržaj medicinskog prava
  2. Pravni izvori medicinskog prava
  3. Načela medicinskog prava
  4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)