RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovor o osiguranju sklapa se suglasnošću volja ugovornih strana na zasnivanje obveznopravnog odnosa, pa tako on spada u konsenzualne, a ne realne ugovore obveznog prava (contractus consensuales). Prema novom Zakonu o obveznim odnosima ugovor o osiguranju je sklopljen kad je ponuda o osiguranju prihvaćena, a s tim u vezi važno je pitanje oblika izražavanja suglasnosti stranaka na sklapanje i sadržaj ugovora. Vrijedi li u tom pogledu sloboda oblika sklapanja ugovora ili je za njegov nastanak i pravnu valjanost potrebno da bude sačinjen u određenom obliku? Za odgovor na to pitanje mjerodavno je ono što je za oblik ugovora odnosne vrste osiguranja propisano ili u slučaju zakonske slobode oblika sklapanja ugovora, ono što je posebno među strankama ugovoreno. Naše suvremeno ugovorno pravo osiguranja u tom pogledu ne poznaje jedinstveno rješenje, što je vidljivo iz sljedećeg prikaza.

  1. Općenito o obliku ugovora o osiguranju
  2. Pojam, oblik i obilježja police osiguranja
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)