RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku pišemo o svim oblicima intelektualnog vlasništva s pravnog i poreznog motrišta. To su autorska prava, prava industrijskog vlasništva, industrijski dizajn, patent, žig, oznake zemljopisnog porijekla i oznake izvornosti proizvoda i usluga.

  1. Uvod
  2. Općenito o autorskom pravu i srodnim pravima
  3. Oporezivanje autorskih naknada
  4. Primitci po osnovi intelektualnog vlasništva od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
  5. Prikaz osnovnih karakteristika ostalih prava intelektulanog vlasništva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)