RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja pri utvrđivanju vrijednosti imovine sve više zahtijevaju primjenu pravila o fer vrijednosti. Članak se bavi pitanjima definicije fer vrijednosti, revidiranja fer vrijednosti, kriterijima revizije fer vrijednosti te problemima s kojima se revizori mogu susresti u postupku revizije elemenata financijskih izvješća mjerenih i objavljenih po fer vrijednosti. Zbog opsega članak smo podijelili na dva dijela. U ovom (prvom) dijelu objavljujemo definiranje i revidiranje fer vrijednosti jednog dijela imovine, a u drugom članku preostali dio imovine i obveza.

  1. Uvod
  2. Definiranje fer vrijednosti
  3. Revidiranje fer vrijednosti
  4. Kriteriji revizije fer vrijednosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)