RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja pri utvrđivanju vrijednosti imovine sve više zahtijevaju primjenu pravila o fer vrijednosti. Članak se bavi pitanjima definicije fer vrijednosti, revidiranja fer vrijednosti, kriterijima revizije fer vrijednosti te problemima s kojima se revizori mogu susresti u postupku revizije elemenata financijskih izvješća mjerenih i objavljenih po fer vrijednosti. Zbog opsega članak smo podijelili na dva dijela. U ovom (prvom) dijelu objavljujemo definiranje i revidiranje fer vrijednosti jednog dijela imovine, a u drugom članku preostali dio imovine i obveza.

  1. Uvod
  2. Definiranje fer vrijednosti
  3. Revidiranje fer vrijednosti
  4. Kriteriji revizije fer vrijednosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)