RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1999
  • Članak:Sastavljanje izvješća o promjeni glavnice
  • Stranica:48.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)