Knjiženje naknadno utvrđenih poreza u nadzoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Knjiženje naknadno utvrđenih poreza u nadzoru
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom se članku razmatraju mogućnosti poreznog priznavanja i računovodstvenog iskazivanja plaćenog PDV-a i poreza na dobitak iz ranijih razdoblja u slučaju kada u poslovnim knjigama društva nije iskazana obveza za te poreze. Kao što je poznato, u nas je u primjeni računovodstvo utemeljeno na sustavu MRS-ova (nerevidiranih) i sustavu MSFI-a (revidiranih) koji o tome imaju različite zahtjeve. S tim u vezi izdano je i stajalište Porezne uprave kada su u pitanju upravo PDV i porez na dobitak iz prethodnih godina.
  1. Uvod
  2. Postupanje malih i srednjih društava
  3. Postupci u velikim društvima
  4. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #OPZ, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo