Računovodstveni i porezni položaj kamata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj kamata
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Sažetak:
U praksi se sve češće pojavljuju slučajevi kada poduzetnici, pravne i fizičke osobe (obrtnici, samostalna zanimanja), kao i građani, zbog održavanja likvidnosti pozajmljuju novac od drugih poduzetnika i građana. Pritom se postavljaju razna pitanja npr. o tome tko može kome dati pozajmicu, ima li ograničenja u svotama, mora li se ugovoriti kamata, kakav je porezni položaj ugovorenih i zateznih kamata, postoji li najniža ili najviša kamata i sl. Više o navedenoj problematici pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvodne napomene
  2. Zakonsko određenje ugovornih kamata
  3. Zakonsko određenje zateznih kamata
  4. Kamate s aspekta poreza na dodanu vrijednost
  5. Kamate s aspekta poreza na dohodak
  6. Kamate s aspekta poreza na dobitak
  7. Kamate od 1. siječnja 2008.
  8. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Dobitak, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo