Novosti u poslovanju revizora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Novosti u poslovanju revizora
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Na Skupštini Hrvatske revizorske komore, održanoj 7. srpnja 2007., donesen je niz podzakonskih propisa koji su vrlo bitni za rad ovlaštenih revizora i revizorskih društava: nova Tarifa revizorskih usluga, Kodeks profesionalne etike revizora, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i načinu polaganja stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, Pravilnik o provođenju nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, Izmjene i dopune Odluke o stopi doprinosa i svoti članarine Hrvatskoj revizorskoj komori te drugi podzakonski propisi. U članku se prikazuju odredbe nove Tarife revizorskih usluga te daje pregled najznačajnijih odredaba podzakonskih propisa usvojenih u srpnju 2007. koji uređuju revizorsku djelatnost i profesiju.
  1. Tarifa revizorskih usluga
  2. Pravilnik o provođenju nadzora i provjere kvalitete rada
  3. Plaćanje doprinosa i članarine HRK-a
  4. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i stjecanju zvanja ovlaštenog revizora
  5. Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora
Hashtags:
#Revizija