Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Stranica:
89.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na redovitoj sjednici održanoj od 19. do 22. lipnja 2007. Odbor je raspravljao o poslovnim kombinacijama, najmovima, prezentiranju financijskih izvješća, obvezama po mirovinama, Okviru standarda, procesu unaprjeđenja standarda, ekstraktivnoj industriji te financijskim instrumentima, dok se predložena tumačenja odnose na MRS 19 - Obveze prema zaposlenima, MRS 18 - Prihodi, MRS 27 - Konsolidirani i pojedinačni financijski izvješća i MSFI 5, Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i stavljanju izvan uporabe. U nastavku se detaljnije prikazuje tijek rasprave i zaključci doneseni u vezi s najmovima i priznavanju prihoda ostvarenom prodajom nekretnina. Najmovi
  • MRS 18, Prihodi Prodaja nekretnina
  • Izvješćivanje po segmentima poslovanja
  • Konceptualni okvir standarda
  • Hashtags:
    #Računovodstvo