Promidžbene usluge u odnosima s inozemstvom i sudska praksa Europskog suda pravde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Promidžbene usluge u odnosima s inozemstvom i sudska praksa Europskog suda pravde
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Sažetak:
U prošlom broju časopisa RRiF (br. 7/07., str. 115.) opširno smo pisali o oporezivanju tzv. “inozemnih usluga” i poreznom položaju koji proizlazi iz propisa o PDV-u koji se primjenjuju u RH. Hrvatska kao država kandidatkinja još uvijek ne mora primjenjivati smjernice EU o PDV-u, a ne obvezuju je ni presude Europskog suda pravde. No, budući da je u svoj Zakon o PDV-u, preuzela načela iz europske Smjernice o PDV-u, možemo očekivati da će na isti način tumačiti i određivati porezni položaj “inozemnih usluga”. U nastavku čl., suradnica iz Ministarstva financija pojašnjava sadržaj pojma “promidžbenih usluga” u smislu određivanja mjesta oporezivanja promidžbenih usluga.
  1. uvod
  2. Mjesto oporezivanja promidžbenih usluga prema ZPDV-u
  3. Mjesto oporezivanja promidžbenih usluga prema smjernici 2006/112/EZ
  4. Zaključak
Hashtags:
#InoUsluge, #PDV, #Porezi, #Porezi, #PoreziEU