Izuzimanja i skrivene isplate dobitka u poreznom sustavu i računovodstvenoj evidenciji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Izuzimanja i skrivene isplate dobitka u poreznom sustavu i računovodstvenoj evidenciji
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Oporezivanje izuzimanja i skrivenih isplata u pojedinim slučajevima nije jednoznačno određeno, a osobito u okolnostima kada se pojedini trošak poslovanja može shvatiti dvojako tj. kao izdatak na koji plaća porez na dohodak ili koji se ne priznaje kao izdatak u smislu poreza na dobitak. U tim slučajevima treba postupati sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, a posebno čl. 7. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit odnosno čl. 6. i 15. Pravilnika o porezu na dohodak koji mogu dati rješenje za pojedine dvojbe. U ovom članku izlažemo nekoliko situacija u kojima se mogu prepoznati i česta praktična pitanja.
  1. Uvod
  2. Izuzimanja i skrivene isplate dobitka
  3. Ostala izuzimanja
  4. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo