Sudska praksa u poreznim stvarima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Sudska praksa u poreznim stvarima
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na dobitak
  • Porez na dohodak
  • Opći porezni zakon
Hashtags: