Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Donošenje Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07. od 2. srpnja 2007.; stupa na snagu 15. rujna 2007.) predviđeno je Planom usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2006., kao i Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2010. Tim će Zakonom biti zamijenjen Zakon o turističkoj djelatnosti (Nar. nov., br. 8/96. do 76/99.). U ovom članku daje se prikaz i komentar novog Zakona
 1. Uvodne napomene
 2. Što uređuje zakon o pružanju usluga u turizmu?
 3. Turistička agencija
 4. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora i turističkog zastupnika
 5. Turističke usluge u nautičkom turizmu
 6. Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 7. Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 8. Ostale turističke usluge
 9. Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 10. Nadzor i upravne mjere
 11. Kaznene odredbe
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoUTurzimu, #TržišteIPropisi, #UslužneDjelatnosti