Zaštita na radu – zakonsko uređenje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Zaštita na radu – zakonsko uređenje
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Potaknut podatcima o porastu broja nesreća na radu te spoznajom da se zaštiti na radu u nas još uvijek ne pridaje dovoljna pozornost, autor u ovom članku razlaže važeće zakonsko uređenje zaštite na radu.
 1. Uvod
 2. Uređenje zaštite na radu
 3. Obveze poslodavaca
 4. Odgovornost poslodavca
 5. Ovlaštenja poslodavca
 6. Opća načela zaštite na radu kod poslodavca
 7. Izrada procjene opasnosti
 8. Stručnjak zaštite na radu
 9. Osposobljavanje za rad na siguran način
 10. Obavješćivanje iz zaštite na radu
 11. Poslovi s posebnim uvjetima rada
 12. Korištenje osobnih zaštitnih sredstava
 13. Ispitivanje radnoga okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 14. Privremena i zajednička privremena radilišta
 15. Zaštita od požara
 16. Prva pomoć
 17. Zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
 18. Odbor za zaštitu na radu
 19. Povjerenik radnika za zaštitu na radu
 20. Dužnosti prema tijelima nadzora
 21. Isprave i evidencije
 22. Obveze i prava radnika
 23. Služba medicine rada
 24. Građenje objekata namijenjenih za rad i proizvodnja strojeva i uređaja
 25. Nadzor i kaznene odredbe
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo