Računovodstvo najmova (leasinga)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Računovodstvo najmova (leasinga)
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Sažetak:
Najam (leasing) u nas posljednjih nekoliko godina postaje sve bitniji financijski instrument. Najviše je zastupljen kod osobnih automobila, brodova i poslovnog prostora. Leasing je specifičan posao koji, ovisno o ugovornim odredbama, može imati obilježje običnog najma (operativni leasing) ili pak kupoprodaje (financijski leasing). Koja su obilježja i razlike između pojedinih kategorija leasinga, kako u knjigovodstvu evidentirati određenu vrstu leasinga te kakav je porezni položaj leasinga pročitajte u nastavku članka.
  1. Najam (leasing) s aspekta Zakona o leasingu
  2. Najam (leasing) prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 17 - najmovi
  3. Evidentiranje najma (leasinga) kod najmoprimca
  4. Evidentiranje najma (leasinga) kod najmodavca
  5. Prodaja i povratni najam (sale and leaseback)
  6. Prijedobni prekid najmova (leasinga)
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo