Troškovi stipendija učenicima i studentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Troškovi stipendija učenicima i studentima
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Počinje nova školska odnosno akademska godina, a kao potpore za školovanje se prema poreznim propisima mogu dobiti neoporezivo određene svote. Te svote mogu dobiti studenti i učenici, a isplaćuju se kao pomoć za studiranje te se nazivaju stipendijama. Postoji nekoliko vrsta stipendija, a u nastavku članka pročitajte koje uvjete trebaju ispuniti isplatitelji pri isplati neoporezive stipendije. Kada se može platiti školarina (za srednje ili visoke škole i fakultete) također obrađujemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Troškovi stipendija i/ili troškovi školovanja
  3. Isplata neoporezive stipendije studentima i učenicima
  4. Kako treba postupiti kada se isplata stipendije obavlja u svotama iznad neoporezivih?
  5. Međusobno (ne) isključivanje prava na stipendiju
  6. Isplata stipendija za više mjeseci
  7. Obveza isplate na žiro-račun
  8. Izvješća koja isplatitelji predaju u slučaju isplate stipendije u svotama iznad neoporezivih
  9. Utjecaj primljene stipendije na priznavanje osobnog odbitka
  10. Godišnja prijava poreza na dohodak studenata i učenika
Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #DrugiDohodak, #ObveznaOsiguranja, #Porezi, #Računovodstvo