Knjiženje skladištenja tuđe pšenice i zamjene za brašno

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Knjiženje skladištenja tuđe pšenice i zamjene za brašno
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U članku se obrađuje problem knjigovodstvene evidencije skladištenja pšenice u tuđim silosima odnosno skladištenja tuđe pšenice. To pitanje osobito dolazi do izražaja kada se usluge skladištenja naplaćuju pšenicom odnosno kad se do novca dolazi prodajom pšenice u komisiji. Autor se posebno bavi i pitanjem zamjene pšenice za brašno i knjigovodstvenim promjenama vezanima za te poslovne događaje.
  1. Skladištenje tuđe pšenice
  2. Skladištenje i prijevoz tuđe pšenice na skladištenje drugome
  3. Skladištenje tuđe pšenice i zamjena za brašno
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje