Završni računi - odoka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Završni računi - odoka
Stranica:
52.
Autor/i:
Sažetak:
"Krivotvoritelji u tvrtkama i na tržištu imaju lagan posao. Zahvaljujući pravilima obračunavanja prema međunarodnim standardima bilanciranja vrlo se jednostavno može manipulirati završnim računima". To su uvodne riječi Thomasa Stölzela, autora članka objavljenog u njemačkom časopisu Wirtschaft Woche br. 26/07. iz kojega prenosimo dvojbe koje muče i njemačke kolege glede primjene MRS-ova. U nas je rijetkost je da se netko o Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja izjašnjava negativno. Pročitajte i prosudite jesu li u pravu ili su to samo priče konzervativnih knjigovođa. U članku se neizravno kritizira metoda udjela putem koje se usklađeni (otpisani) udjeli gube iz bilance, što je bitna razlika od onog što je upisano u sudskom registru ili u knjizi dionica (udjela). U osnovi se kritizira primjena načela fer vrijednost. Vrijednosno usklađivanje udjela
  • Kritika fer vrijednosti
  • Revizija fer vrijednosti poskupjet će reviziju
  • Može li odbor zadržati autoritet?
  • Hashtags:
    #Računovodstvo