Bolovanje u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti - i dalje po starom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Bolovanje u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti - i dalje po starom
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Od 3. kolovoza 2006. prava iz zdravstvenog osiguranja radnika u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti uređena su Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 85/06.). No, prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je objavljen u istom broju Narodnih novina (čl. 149.) uređeno je da će se do donošenja provedbenih propisa Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu još godinu dana prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti ostvarivati prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. do 90/05.), koji se primjenjivao do 3. kolovoza 2006. No, godinu dana je prošlo, provedbeni propisi nisu doneseni, pa je Uredbom o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 77/07.) produžena primjena čl. 149. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju do 31. prosinca 2007., što znači da će se prava iz zdravstvenog osiguranja u slu¬čaju ozljede na radu i profesionalne bolesti do kraja godine utvrđivati kao i dosad. U ovom članku podsjećamo kako osiguranici ostvaruju prava iz zdravstvenog osi¬guranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti s posebnim osvrtom na utvrđivanje naknade plaće.
  1. Uvodne napomene
  2. Što se smatra ozljedom na radu i profesionalnom bolešću
  3. Koji osiguranici ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
  4. Koja prava ostvaruju osiguranici u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
  5. Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti zbog ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti
  6. Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti
  7. Financiranje prava za slučaj ozljede odnosno profesionalne bolesti
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #TroškoviOsoblja