RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na svojoj redovitoj sjednici održanoj od 17. do 20. srpnja 2007. Odbor je raspravljao o obvezama po mirovinama, Okviru standarda, financijskim instrumentima procijenjenim prema fer vrijednostima i obvezama nastalim likvidacijom, procesu unaprjeđenja standarda, MRS-u 27 - Konsolidiranim i pojedinačnim financijskim izvještajima, MRS-u 37 - Neizvjesnim obvezama, IFRS-u 2 - Plaćanjima na bazi dionica te o usklađivanjima s nacionalnim standardima u područjima zajedničkog pothvata, poreza na dobitak i zarada po dionici. U istom razdoblju, na sjednici održanoj 12. srpnja, Odbor za tumačenje MSFI-a (IFRIC) raspravio je tekst budućeg naputka o računovodstvenom tretmanu utjecaja doprinosa kupca u realizaciji usluga. U nastavku se detaljnije prikazuje tijek rasprave i zaključci doneseni u vezi s neizvjesnim obvezama u MRS-u 37 te zaključci IFRIC-a o provedbi odredaba MRS-a 18, Prihodi – Doprinosi kupaca. MRS 37 - Neizvjesne obveze

  • MRS 18 - Prihodi, doprinos kupca
  • Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

    Pretplatnik
    Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)