Poslovna strategija Balanced Business Scorecard

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Poslovna strategija Balanced Business Scorecard
Stranica:
78.
Autor/i:
Sažetak:
Poslovno okruženje je obilježeno sve češćim i sve većim diskontinuitetima. Pravodobno prepoznavanje tih strateških promjena i usmjeravanje svih resursa tvrtke u novi smjer ključ je za održivi razvoj i uspjeh tvrtke. Međutim, sama strateška vizija nije dostatna da bi značajno utjecala na operativne ciljeve odjela ili pojedinaca. Razbijanjem strategije na ciljeve i inicijative koje imaju neposredno značenje za pojedince postiže se poboljšanje performansa raznih internih funkcija koje će imati svoj (pozitivni) odraz na vanjskim rezultatima. Upravljanje performansima tvrtke je stoga proces upravljanja izvršenjem strategije i time obuhvaća cijeli ciklus od planiranja, preko komuniciranja i izvršavanja do mjerenja i (pre)usmjeravanja.
  1. Zašto izostaje uspjeh?
  2. Današnji sustavi praćenja provedbe strategije (upravljanje performansama)
  3. Balanced business scorecard
  4. Upravljanje izvršenjem strategije putem balanced business scorecarda
Hashtags:
#Management, #PoslovneFinancije