Sudska praksa u poreznim stvarima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Sudska praksa u poreznim stvarima
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:
Porez na dohodak
  • Porez na dodanu vrijednost
  • Porez na promet nekretnina
  • Hashtags:
    #Porezi