RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U odlukama koje u nastavku navodimo Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzima pravna stajališta na području radnih odnosa, koja pridonose ujednačavanju sudske prakse u RH. Jedno od bitnih načela koje Vrhovni sud RH ističe je povjerenje u radnika koje poslodavac mora imati kako bi radni odnos ne samo bio stabilan nego kako bi uopće mogao postojati. Jedan od obveznih uglavaka pisanoga ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu (čl. 17. ZR-a; Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst) je i onaj o mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, onda napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima (st. 1. t. 2.). Prema čl. 7. st. 2. ZR-a poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, poštujući pritom pravo i dostojanstvo radnika. Ako je u ugovoru određeno da se rad obavlja na više mjesta, onda poslodavac može "radnim nalogom" odrediti da će radnik ugovorene poslove obavljati na drugom mjestu. Zakon o radu ne sadržava odredbe o računanju rokova (u radnom pravu), pa Vrhovni sud RH upućuje na primjenu rokova iz Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05.). O svemu tome podrobnije u odlukama Vrhovnog suda RH koje prikazujemo u nastavku.

  1. Temeljne obveze i prava iz radnoga odnosa
  2. Promjena mjesta rada
  3. Podredna primjena općih propisa obveznoga prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)