Ugovor o faktoringu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Ugovor o faktoringu
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
Faktor je prvobitno bio neka vrsta komisionara koji je kupcima u Americi prodavao robu uvezenu iz Europe, davao jamstvo svom komitentu u Europi da će mu roba biti naplaćena od krajnjih kupaca, obavljao je knjiženje, utjerivanje i naplatu komitentovih tražbina, a često je svom komitentu plaćao robu i prije nego što su krajnji kupci njemu uplatili. Faktori danas preuzimaju financijski dio posla, tj. kupuju tražbine svojih klijenata (proizvođača, trgovaca na veliko) prema dužnicima prije dospijeća i tako financiraju promet dobara. Osim financiranja faktori svojim klijentima pružaju i druge tradicionalne usluge kao što su: rizik za naplate od dužnika (delkredere) i upravljanje (vođenje) tražbinama, ali na novim temeljima. Dok je faktor obavljao poslove komisionara, komisijski posao je bio pravna osnova i za ostale funkcije. Sada se pravna osnova temelji na kupnji tražbina koje faktorovi klijenti imaju prema svojim kupcima. Faktor se iz komisionara pretvorio u financijera posebne vrste, a financiranje je temeljna funkcija odnosa.
  1. Definicija ugovora i pravni instituti
  2. Faze ugovaranja
  3. Funkcije faktoringa
  4. Vrste faktoringa
  5. Prednosti faktoringa
  6. Nedostatci faktoringa
Hashtags:
#Pravo, #ZOO