Mjesto, svrha i ciljevi kontrolinga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Mjesto, svrha i ciljevi kontrolinga
Stranica:
140.
Autor/i:
Sažetak:
Učinkovito upravljanje nekim projektom, odjelom ili poduzećem zahtijeva cijeli spektar najrazličitijih sposobnosti. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme vezane za nabavu, prodaju, marketing, logistiku, a vjerojatno su najintrigantnija pitanja učinkovitosti konkretnih poslovnih aktivnosti. U ovom članku objašnjavamo ulogu kontrolinga u trgovačkom društvu kao mjestu gdje se mogu dobiti odgovori i na takva pitanja.
  1. Realnost upravljanja poduzećem
  2. Menadžment i kontroling
  3. Kontroling kao čimbenik bez kojeg menadžment ne može
  4. Računovodstvo i kontroling
  5. Razvoj kontrolinga u društvima
  6. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Management