RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatsko poduzetništvo i računovodstvena struka ponovno je dobilo novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.). Kad se u samo dvije godine za istu granu prava promijene dva zakona, to govori da se nešto loše zbiva, da lutamo u traženju puta do računovodstva kakvo ima Europska unija. Iako se već 2005. govorilo za (još kratko vrijedeći) Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) da je riječ o usklađenju financijskog izvješćivanja prema IV. smjernici EU, donošenjem novog Zakona konačno se dokazuje greška svih onih koji su se onda za taj koncept zalagali da taj cilj nije ostvaren. S obzirom na to da ni novi Zakon o računovodstvu (dalje: Zakon) sadržajno nije bitno različit od "staroga", ne ćemo se uopće iznenaditi ako se pred ulazak u EU bude ponovno usklađivao. O kakvim je novostima riječ, pročitajte u nastavku.

 1. Uvode se HSFI
 2. Nova klasifikacija veličine poduzetnika
 3. Obveznike revizije ponovno određuje Zakon o računovodstvu
 4. Nadzor računovodstvenih poslova
 5. Novo izvješće – godišnje izvješće
 6. Poduzetnici kao obveznici primjene Zakona o računovodstvu
 7. Računski (kontni) plan i financijska izvješća
 8. GFI i javna objava
 9. Promjene drugih propisa
 10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)