RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Jedno od osnovnih računovodstvenih načela koje proizlazi iz računovodstvenih standarda nalaže iskazivanje imovine po fer vrijednosti. Svođenje imovine na fer vrijednost uzrokuje povećanje ili smanjenje vrijednosti imovine, odnosno povećanje rashoda ili prihoda. Pritom rashodi nastali s osnove svođenja imovine na fer vrijednost nisu uvijek porezno priznati. Opširnije o tome kako postupiti pri svođenju potraživanja na fer vrijednost, odnosno kako evidentirati vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca u knjigovodstvu te kakav je porezni položaj takvih vrijednosnih usklađenja i otpisa pročitajte u nastavku članka.

  1. Obveza provođenja vrijednosnog usklađenja
  2. Knjigovodstveno evidentiranje vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
  3. Porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)