RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na redovitoj sjednici održanoj od 6. i 7. rujna 2007. Odbor za tumačenje IFRS-a raspravljao je o MRS-u 18 – Prihodi – Doprinosi kupaca, MRS-u 27 – Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji, IFRS-u 2 – Plaćanja na bazi dionica transakcijama plaćanja unutar grupe, MRS-u 39 – Financijskim instrumentima, čl. AG33(d)(iii) i opsegu čl. 11A te tehničkim pitanjima. U nastavku se detaljnije prikazuju zaključci vezani za MRS- 18 – Prihodi, Doprinos kupca, kao nastavak ranije rasprave po tom pitanju, objavljene u RRIF-u, br. 8/07., MRS-om 27 – Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji – Nenovčane raspodjele te IFRS-om 2, Plaćanja na bazi dionica, Plaćanja na bazi dionica koja se podmiruju novcem.

  1. MRS 18 – Prihodi, Doprinos kupca
  2. MRS 27 – Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji – Nenovčane raspodjele
  3. IFRS 2 – Plaćanja na bazi dionica, transakcije grupe koje se podmiruju novcem

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)