RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri izvršavanju transakcija u platnom prometu s inozemstvom i banke i klijenti često dolaze u dvojbu treba li klijentu, s motrišta našeg deviznog sustava, otvoriti rezidentni ili nerezidentni račun i kako, a prema utvrđenom deviznom statusu mora u odnosu na njega obavljati platni promet s inozemstvom. Deviznim i poreznim aktima je uređeno što se može platiti u gotovini u kunama, a što u stranoj gotovini između rezidenata ili između deviznih rezidenta i nerezidenta koji se moraju promatrati u međuodnosu. Autorica u ovom članku obrađuje navedene teme.

  1. Određivanje devizne rezidentnosti
  2. Plaćanje i naplata u gotovini

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)